Turku » Pori » Oulu »

Kirurgisten ja ortopedisten apuvälineiden ammattilainen

Turun Tukikohta » Porin Tukikohta » Oulun Tukikohta »

Check

Edulliset toimituskulut
Alkaen 3 €

Check

Ilmainen palautus ja vaihto*
Lue lisää asiakaspalautuksista »

Check

Henkilökohtainen asiakaspalvelu
Ota meihin yhteyttä »

Polven rasitusvammat

Polven rasitusperäisiä vammoja on monia. Huono polven linjaus, vanha vamma, ylipaino, nopea rasitustason nosto tai vaikkapa yksipuolinen rasitus voivat aiheuttaa polven alueelle erilaisia rasitusvammoja. Käsittelemme tässä artikkelissa näitä vammoja ja niiden hoitoa ja kuntoutusta tukien ja harjoitteiden avulla.

Syitä polvikipuun voi olla useita

Polven rasitusperäisen kivun syitä ja aiheuttajia voi olla monia. Kipu voi tulla nivelperäisesti polvesta tai polvilumpion alta. Kipu voi olla myös jänneperäistä, limapussista aiheutuvaa tai esimerkiksi luuperäistä jänteiden kiinnitysalueilta kumpuavaa. Tässä artikkelissa perehdymme tyypillisimpiin polven rasitusperäisiin kiputiloihin ja nostamme esiin tukia, joilla kyseisiin vaivoihin voi hakea apua.

Polven rasitusvammat: anatomiakuva
Kuva 1 Medi.de. Polven anatomiaa

Polven nivelrikko eli kuluma

Polven nivelrikko eli kuluma on varmasti yleisin rasitusperäinen polven kiputila. Polvikulumassa polvinivelen iskuja vaimentava ja tasaava rustopinta ohenee, heikkenee ja pahimmillaan häviää kokonaan. Nivelrikon edetessä polven nivelrako kapenee, nivelen ja siihen liittyvien luiden kuormitusolosuhteet muuttuvat ja niveleen kehittyy usein virheasento. Eimistö yrittää korjata rustovaurioita ja nivelkalvoilla voidaan usein havaita tulehdusreaktio ja nivelen sisällä nestettä eli turvotusta. Ympäröivässä luussa voidaan nähdä reaktiivisia muutoksia: uudisluun muodostumista, rustonalaisen luun kalkkeutumista, nivelen reunoilla luunokkia ja luukystia eli -onteloita.

Kuva 2. Terve versus nivelrikkoinen nivel – muutokset. Kuva: Terveyskylä

Miten nivelrikolta voidaan välttyä? Nivelruston hyvinvoinnille tietty päivittäinen kuormitus on elinehto. Immobilisaatio ja painovarauksen puute johtaa ruston rappeutumiseen, pehmentymiseen ja nivelrikkoon. Terveellä ihmisellä normaali nivelrusto uusiutuu koko ajan. Kohtuullinen liikunta säilyttää tai jopa lisää nivelruston rakenteellisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Liikuntaa harrastaneilla nivelrustot ovat paksummat kuin vähemmän liikkuneilla.

Polvituet polvikuluman hoidossa

Polvituilla pystytään tutkitusti auttamaan polvikuluman hoidossa ja kivunlievityksessä. Taustalla on ajatus mahdollistaa liikunta, joka on tunnetusti paras lääke nivelrikkoon. Alkavassa polvikulumassa polven lievää epävakautta ja löysyyttä sekä kipua pyritään lievittämään kevyillä tukea ja puristetta tarjoavilla polvitukimalleilla. Esimerkiksi Genu-Hitillä olemme saaneet hyviä hoitotuloksia ja tuen avulla esimerkiksi golf-kierrosta haitanneet polvikivut on monella saatu kuriin. Monesti polvikuluma on toispuoleista. Yleisemmin polven sisäsivun nivelpinta kuluu ja kipeytyy. Kulumisen taustalla saattaa olla vanha polvivamma, kuten kierukka tai nivelsidevamma, tai länkisäärisyys joka ohjaa painon polven sisäsivun nivelpinnalle. Myös ulkosyrjäpainoinen askellus, ts. supinoiva jalkaterä, voi olla yksi syy. Tällaisissa tilanteissa olemme saaneet erinomaisia hoitotuloksia Unloader One -polvituen avulla. Unloader One -polvituki toimii keskivaikeissa ja vaikeissakin polvikulumissa erinomaisesti. Mikäli toispuoleiseen kulumaan päästään polvituella kiinni jo lievemmässä kuluman vaiheessa tai oma budjetti on rajallisempi, ovat Oa Reaction Knee, Agilium Softfit tai Ortho-A erinomaisia vaihtoehtoja. Polvituen ohella lateraalikiilapohjallinen toimii tutkitusti mediaalisessa eli sisäsivun kulumassa hyvin. LOW supinaatiopohjallinen on juuri näihin tilanteisiin tehty kiilapohjallinen. Se sopii käyettäväksi yksin tai yhdesä polvituen kanssa.

Kuva 3. Jalkaterän supinaation, länkisäärisyyden ja varus-virheasennon vaikutus polven linjaukseen ja nivelpinnan rasitukseen

Polvikuluma voi olla myös polvilumpion alapinnan nivelpinnalla. Etenkin alaraajan linjausvirheet, kuten pihtipolvisuus, länkisäärisyys tai lonkan liiallinen sisäkierto aiheuttavat tilanteen, jossa polvilumpio ei pysty kulkemaan tasaisesti hahlossaan vaan hankautuu sisä- tai ulkoreunalle. Tällaisissa tilanteissa lumpiotuilla, kuten Lateral J tai eLux Patella pystytään normalisoimaan polvilumpion linjausta ja nivelpinnan rasitusta.

Polven nivelrikkoon Tukikohta suosittelee:

Osgood-Schlatterin tauti

Osgood-Schlatterin taudissa on kyse kipu- ja tulehdustilasta säären etuyläosassa, johon reisilihaksen jänne kiinnittyy (kuva2). Tyypillistä on alueen paineluarkuus, punoitus ja kiinnityskohtaan muodostuva kyhmy. Osgood-Schlatterin tauti tulee rasituksesta. Se on erityisesti urheilevien kouluikäisten lapsien, etenkin poikien vaiva. Sen syntymekanismia ei täysin tunneta, mutta siihen yhdistyy usein voimakkaat hypyt ja juoksu.

Ensisijaisena hoitona on rasituksen vähentäminen, mikä usein tarkoittaa melkoisen pitkää taukoa urheilusta (vähintään 3 kk). Lupa rasitukseen annetaan useimmiten vasta sitten, kun säären kosketusarkuus on kadonnut. Levon lisäksi hoitona voidaan käyttää jänteen kiinnitysalueelta rasitusta vähentävää polvitukea, kuten Kasseler-patellatukea. Toimiessaan tuki antaa heti kivunlievitystä ja esim. juoksu sujuu kivuttomammin. Akuutin alkuvaiheen kiputilan hellittäessä kannattaa huolehtia alaraajojen lihastasapainosta (voima ja venyvyys) ja alaraajojen linjauksen harjoitteista sekä suunnitella harjoitusohjelmaan hyvä rytmitys ja sopiva vammanjälkeinen nouseva rasitustaso.

Polven rasitusvammat
Kuva 4. Ottobock.se. Osgood schlatterin kipu kohdistuu säären etuyläosaan

Hyppääjän polvi

Hyppääjän polvi on tuttu rasitusvamma etenkin pallopelien kaltaisissa lajeissa, jotka vaativat nopeita pysähdyksiä ja kiihdytyksiä tai toistuvia hyppyjä ja potkuja. Kipukohta paikantuu useimmin polvilumpion alakärkeen, polvijänteen kiinnittymiskohtaan. Vammassa myös reisijänteen liitos polvilumpioon voi oirehtia.

Hyppääjän polvelle tyypilliset polvilumpion ala- ja yläpuolisten jänteiden kiinnittymiset voivat vaurioitua yksittäisissä voimakkaissa ponnistuksissa tai hypyissä. Tavallisimmin vamman taustalla on liikunnan yhteydessä tapahtuva polven etuosan kuormittumisen virhe. Vääränlaisen kuormittumisen taustalla voi olla alaraajojen heikko lihaskunto tai huono lihastasapaino.

Useimmiten oireen syy on kuitenkin nilkan ja jalkaterän liiallinen sisäkierto, joka johtaa polven etuosan kuormitusakselin vinoutumiseen. Tällöin jänteiden epätasainen rasitus kuormittaa ja ärsyttää osaa jänteistä. Seurauksena on ärsytystulehdus, joka voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa jopa kudosmuutoksia, kuten jänteen paksuuntumista, arpeutumista, kiinnikkeitä ja liiallista verisuonituksen kasvua. Pahimmillaan hyppääjän polven paraneminen voi viedä kuukausia.

Polven rasitusvammat: hyppääjän polvi
Kuva 3 Ottobock.se. Hyppääjän polvessa kipu
paikantuu yleensä polvilumpion alakärkeen

Hyppääjän polven hoito

Hyppääjän polven hoidossa tähdätään tulehduksen vähentämiseen kuormitusta keventämällä ja kylmähoidolla. Tarvittaessa oireiden lievittämiseen voidaan käyttää myös tulehduskipulääkitystä. Fysikaalisista hoidoista on apua. Kireiden etu- ja takareisien venyttely ja hieronta auttavat myös. Koska hyvin toimivat lihakset vähentävät jänteisiin kohdistuvaa rasitusta, lihaskunnon ja lihastasapainon maltillinen kohentaminen parantavat polven etuosan kuormittumista. Lihaskuntoharjoitteet pitää suunnitella nousujohteisesti ja niin, että polvijänteeseen kohdistuu sopiva, ei kipua aiheuttava rasitus. Alussa lihasvoimaharjoitteet ovat isometrisiä, polvi suorana toteutettavia. Vähitellen niiden kuormaa lisätään ja samalla aloitetaan etureiden ns. eksentriset (”jarruttava lihastyö”) harjoitteet, jotka on todettu tehokkaaksi. Harjoitteissa polven linjaus on pidettävä huolellisesti suorassa. Harjoitteet kannattaakin käydä läpi fysioterapeutin kanssa ja tehdä kotonakin peilin edessä . Myös takareisiä on syytä vahvistaa hyvän lihastasapainon säilyttämiseksi.

Patella-strapista saat apua hyppääjän polveen ja Osgood Schlatterin -tautiin. Tässä tukinauha tehty kätevästä NRX Strapista.

Mikäli polven linjauksessa on ongelmaa, esimerkiksi pihtipolvisuutta, polvilumpion asentoa ja reisilihasjänteeseen tukea antavasta polvituesta kuten Lateral J:stä saa apua. Kohdennettua tukea reisilihaksen jänteelle saa esimerkiksi NRX Patella Tendon -lumpiotuella, joka samalla tukevoittaa ja vakauttaa kipeää polvea. Mikäli ongelmana on jalkaterän ja nilkan ylipronaatio ja siitä johtuva sisäkierto, tukevien jalkineiden ja tukipohjallisten avulla on saatavissa isoakin apua. Valmistukipohjallisena olemme käyttäneet NovaPed Sport -pohjallisia ja yksilöllisistä tukipohjallisistamme voit lukea linkistä. Paljon erilaisia mahdollisuuksia hyppääjän polven tuentaan tarjoaa myös NRX strap.

Osgood Schlatterin ja hyppääjän polven tuentaan Tukikohta suosittelee:

Bakerin kysta

Bakerin kysta on polvinivelkalvon eli polven nivelpussin takaosan tyrämäinen pullistuma. Polvitaipeessa nivelpussi on muita osia löyhempi. Jos polviniveleen tulee “vettä” eli nivelnesteen lisääntymisestä aiheutuvaa painetta, löyhä osa antaa periksi ja polven taakse ilmestyy kovahko patti.

Aikuisella kysta on nivelside- tai nivelkierukkavamman, nivelrikon, niveltulehduksen kuten reuman tai muun polvinivelen nesteilyä aiheuttavan sairauden seurausta. Lapsilla Bakerin kysta voi olla synnynnäinen tai nivelsairauden (tavallisimmin reuma) seuraus.

Vanhemmilla ihmisillä hoito keskittyy ensisijaisesti perussyyhyn. Polvea kuormittavaa liikkumista kuten esim. juoksemista ja hyppylajeja kannattaa ainakin tilapäisesti rajoittaa. Useimmiten liiallinen nivelneste imeytyy takaisin kudoksiin, kun polviturvotusta aiheuttanut tekijä hoidetaan. Kylmäpakkausta käytetään ohuen housun tai pyyhkeen läpi 15–20 minuutin ajan useita kertoja vuorokaudessa. Tulehduskipulääkkeen 5–7 vuorokauden käytöstä suun kautta on yleensä apua. Polvitaipeeseen siveltäviä tulehduskipugeelejä voi käyttää pitempäänkin, koska ne imeytyvät hyvin polvinivelen sisälle. Joustava, elastinen polvituki on usein hyvä apu. Polvituki on usein tehokas apu bakerin kystaan. Polvituen avulla voidaan vaikuttaa nesteilyn taustalla olevaan perussyyhyn ja toisaalta puristeen avulla voidaan estää bakerin kystan pullistuma. Lue myös artikkelin kohta “polven nivelrikko” ylempää.

Bakerin kystan hoitoon Tukikohta suosittelee:

Kondromalasia

Kondromalasiassa on kyse polvilumpion reisiluuhun niveltyvän rustoisen nivelpinnan vaivasta, jonka taustalla ovat polven rakenteelliset tai toiminnalliset häiriöt, esimerkiksi voimakas pihtipolvisuus tai reisiluun nivelpintojen erikorkuisuus. Myös aiemmat polvivammat ja etureiden lihaksiston heikkous voivat aiheuttaa polvilumpion takana olevan rustopinnan epätasaista kulumista. Lantion hyvällä hallinnalla (mm. keskimmäinen pakaralihas) ja sitä kautta koko alaraajan linjauksella on iso merkitys.

Polvinivelen kondromalasian oireet ovat kipu polven etuosassa ja polven lukkiutumisen tai napsumisen tunne. Oireita pahentavat yleensä kyykistymiset, portaissa tai epätasaisessa maastossa kulkeminen, ponnistukset hyppyjen yhteydessä sekä polvillaan oleminen ja istuminen pitkään polvet koukussa.

Lääkärin tutkimuksessa voidaan saada viitteitä polvilumpion ruston epätasaisuudesta, ja ruston vaurio voidaan todeta melko luotettavasti magneettikuvauksella.

Kondromalasian hoito

Polven kipeydyttyä tulee ensivaiheessa välttää rasitusta 1–2 viikon ajan. Tulehduskipulääkkeistä on apua kivun lievittämisessä. Tämän jälkeen kuntoutuksen tavoitteena on parantaa polven toimintaa niin, että polven linjaus olisi mahdollisimman optimaalinen (kuva 4 ja kuva 5). Tässä olennaisimpina ovat etureiden lihaksiston vahvistaminen ja samalla jalkaterän sekä lantion hallinnasta huolehtiminen. Polveen vaikuttavan lihaksiston venyvyydestä kannattaa myös huolehtia. Yliliikkuvasta tai linjastaan sivussa kulkevasta polvilumpiosta aiheutuvien kondromalasia oireiden hoidossa polvilumpiota tukevilla polvituilla saadaan hyviä hoitovasteita. Polvituen avulla kuntouttava harjoittelukin mahdollistuu kivuttomammin. Jalan linjauksen ongelmiin pystytään hyvin vaikuttamaan myös esimerkiksi alaraajan ulkokiertoa tukevan NRX-nauhan avulla tai tukipohjallisilla.

Kondromalasian hoitoon Tukikohta suosittelee

Polven rasitusvammat: kondromalasian kuntoutus
Kuva 4 Medi.de. Polven linjauksen harjoittaminen on tärkeää kondromalasian hoidossa

Juoksijan polvi

Juoksijan polvi on rasitusvamma, jossa polven ulkosyrjällä sijaitseviin rakenteisiin, reiden alaosan ulkokyhmyyn ja suoliluu-sääri-jännekimppuun syntyy paineista kiristystä tai jopa hankausta. Normaalisti hankauksen vaimentaa reiden alaosassa, polven ulkosivulla sijaitseva limapussi, mutta mikäli suoliluu-sääri-jännekimppu kiristyy liikaa, suojaus ei enää riitä ja kudokset ärsyyntyvät. Ärsytystulehdus johtaa kipuun liikkeessä ja pahimmillaan myös levossa.

Jännekimpun liiallisen kiristymisen taustalla voi olla muun muassa toistuva kaltevalla pinnalla juoksu tai vääränlaiset jalkineet. Myös polven liikakiertoon johtava huono lihaskunto tai huono lihastasapaino voi johtaa rasitusvammaan.

Ikävä polvikipu lievittyy levolla, juoksun korvaavilla harjoitteilla, kuten kuntopyöräilyllä tai vesijuoksulla, ja tulehdusärsytystä vähentävillä lääkkeillä. Myös ulkoreiden hierominen hierojalla tai fysioterapeutilla helpottaa usein oireita. Juoksija välttyy polvikivun uusiutumiselta opettelemalla oikeanlaiset, reiden ulkosyrjän jännekimppuun kohdistuvat venytykset. Myös jalkineiden ja juoksualustan vaihtaminen saattaa auttaa.

Reiden ja säärten lihasten huonosta lihastasapainosta johtuva polven liikakierto on yksi juoksijan polven aiheuttajista. Juoksijan polvelta voikin välttyä myös alaraajojen lihaksia vahvistamalla ja lihastasapainoa parantamalla. Oikeanlainen lihastasapaino ohjaa polven linjautumaan oikein, jolloin rasitusvamman riski pienenee huomattavasti.

Pitkittyneen juoksijan polven hoidossa voidaan käyttää myös lääkeinjektiota limapussiin. Leikkaushoidosta on kuitenkin hyötyä vain harvoin.

Lähteinä käytetty 1. Duodecim, Terveyskirjasto.fi artikkeleja ja 2. Kallio, T. (2008). Kuntoilijan itsehoito-opas. WSOY

Polven rasitusvammat: juoksijan polvi
Kuva 5 Juoksijan polven syynä on usein liiallinen
reisiluun sisäkierto (vasen kuva). Taustalla on
usein lonkan ulkokiertäjien heikkous ja/tai
jalkaterän ylipronaatio

Polvituesta apua kuntoutukseen

Polvituet ovat kehittyneet huimasti viimeisen 20 vuoden aikana. Nykyään spesifejä tukiratkaisuja löytyy vaivaan kuin vaivaan. Polvilumpion vammoissa lumpiota pyritään lumpiotuella tukemaan ja ohjaamaan oikeaan linjaan. Polven asentotuntoa ja lihaksia aktivoivilla tukiratkaisulla pyritään parantamaan polven toiminnallista biomekaniikkaa ja tasapainoa. Tutkimukset ovat osoittaneet kevyiden polvitukien hyödyn mm. kivun lievittymisessä, polven kontrollin paranemisessa ja liikunnan määrän lisäämisen mahdollistamisessa. Polven toispuoliseen nivelrikkoon on olemassa myös erittäin hyviä kivun poistavia ja liikunnan mahdollistavia tukivaihtoehtoja, kulumapolvitukia.

Ota yhteyttä Turun Tukikohtaan

Asiantunteva henkilökuntamme auttaa sinua löytämään juuri itsellesi sopivimman hoitomuodon.

Tuoreimmat artikkelit

Tukikohta vahvistuu – Terhi Pakkanen Porin Tukikohtaan

Tukikohta vahvistuu – Terhi Pakkanen Porin Tukikohtaan Tukikohta vahvistui jälleen, kun fysioterapeutti YAMK Terhi Pakkanen aloitti työt maaliskuussa Porin toimipisteessä. Terhillä on monipuolinen, yli 20-vuoden työhistoria kuntoutuksen kentältä Satasairaalan ja Satakunnan Hyvinvointialueen palveluksessa. Kokemusta on kertynyt mm. neurologian, kirurgian ja lasten kuntoutuksesta sekä viimeisimpänä osastonhoitajan tehtävistä. Tukikohdan toimitusjohtaja Kari Ridanpää on erittäin tyytyväinen saatuaan Terhin […]

Tukipohjallisvalikoima laajenee– valmisratkaisuja yksilöllisten rinnalle

Tukipohjalliset ovat aina olleet tärkeä osa toimintaamme. Olemme valmistaneet niitä jo 35 vuoden ajan. Kehitys kehittyy ja vaihtoehtoja tulee kokoajan lisää. Kysyntääkin on tukipohjallispuolella monenlaista: osalle yksilöllinen tukipohjallinen on ainoa vaihtoehto, osalle riittää valmispohjallinen ja joku haluaa tai tarvitsee jotain siltä väliltä. Olemme nyt laajentaneet valikoimaamme tarjotaksemme vaihtoehdot kaikkiin näihin tarpeisiin.

Työharjoittelussa Turun Tukikohdassa

Tukikohdalle työharjoittelijat ovat tuttuja. Meillä käy fysioterapia-, apuvälinetekniikka- ja jalkaterapiaopiskelijoita säännöllisesti työharjoittelujaksoilla. Seuraavassa Villen kokemuksia työharjoittelujaksostaan.

Sinun tukenasi

Tehtävämme on auttaa liikkumisessa apua tarvitsevia ihmisiä.

Selvitetään yhdessä miten voimme parhaiten sinua auttaa. Voit varata meiltä ajan esim. askelanalyysiin tai lyhyeen ilmaiseen verkkopalaveriin. Olet aina tervetullut poikkeamaan myymäläämme ja saat meidät kiinni myös puhelimitse. Henkilökuntamme on valmis auttamaan sinua tilanteessa kuin tilanteessa — tavalla joka sinulle parhaiten sopii.

Varaa ilmainen verkkopalaveri Tule käymään – katso myymälöiden yhteystiedot

Check

Edulliset toimituskulut
Alkaen 3 €

Check

Ilmainen palautus ja vaihto*
Lue lisää asiakaspalautuksista »

Check

Henkilökohtainen asiakaspalvelu
Ota meihin yhteyttä »

Turku

Puutarhakatu 17
20100 Turku
Katso kartalla »

020 761 9030

MA-PE 9-17
LA 10-14

 

Pori

Itsenäisyydenkatu 35
28130 PORI
Katso kartalla »

020 761 9036

MA-PE 9-17
LA Suljettu

Oulu

Kansankatu 57
90120 OULU
Katso kartalla »

020 761 9032

MA-PE 9-17
LA Suljettu

Copyright © 2024 Turun Tukikohta Oy