Alaraajaortoosit

Ortoosit ovat välineitä, joita käytetään kehon tai kehon osan tukemiseen, sekä mahdollisten virheasentojen oikaisemiseen. Ortoosien avulla pyritään myös estämään virheasentojen kehittyminen. Tuotteita on mahdollista käyttää myös epämuodostuneen kehonosan päällä, suojana esimerkiksi hankausta vastaan. Ortoosien käytön päämääränä on tyypillisesti parantaa koko kehon, tai tietyn kehon osan toimintaa.

Dafo-tyyppiset ortoosit

Yksi tyypillisemmin käytetty alaraajaortoosi on Dafo (englanniksi. dynamic Ankle Foot Orthosis, suomeksi dynaaminen nilkka-jalka -ortoosi). Dafo-ortoosia käyttävät erityisesti lapset, joilla on todettu jokin liikkumista vaikeuttava sairaus tai vamma (selkäydinkohju, CP-vamma, kehitysvamma tai kampurajalka).

Dafo kovamuovista valmistettu “sisäkenkä”, joka mukailee käyttäjän jalan muotoja tiukasti. Dafon jalkapohjaosan suunnittelu, sekä valmistuksessa käytetty materiaali tukevat nilkkaa, ja näin ohjaavat myös käyttäjän kävelyä. Dafon ominaisuuksien ansiosta käyttäjän kantapää ohjautuu kävelyn aikana kohti maata. Lisäksi tuote vähentää spastisuutta.

Dafoa enemmän tukea antaa sääriortoosi, jonka rakenne vastaa muutoin dafoa, mutta sen nilkassa voidaan käyttää mekaanista niveltä ja se on korkeampi kuin Dafo. Sääriortoosi ulottuu säären yläosaan saakka. Sääriortoosi tukee nilkkaa sivusuuntaisesti, jonka lisäksi sillä voidaan vähentää myös lapsen varvaskävelyä. Usein sääriortoosi valmistetaankin lapselle, jonka kävelymallin parantaminen vaatii dafoa enemmän tukea ja ohjausta.

Mikäli polveen asti ulottuva tuenta ei riitä, voidaan ortooseja valmistaa myös reisimallisina. Tällöin kyseisistä ortooseista käytetään KAFO -nimitystä (englanniksi knee-ankle-foot-orthosis). Kaikista vaikeimpien ongelmien ratkaisemiseksi mallistostamme löytyy myös vyötärölle asti ulottuvia ortooseja.

Dafo -ortooseista on mahdollista valmistaa myös madallettuja, kehräsluiden alle ulottuvia versioita. Näitä ortooseja kutsutaan DFO:ksi (englanniksi dynamic foot orthosis). Vielä astetta kevyempi ratkaisu on kipsimallin pohjalta valmistettava erityispohjallinen, josta käytettään nimitystä FO (foot orthosis). Valittavassa tuessa huomioidaan aina spastisen jalan tarvitsema tuki, sekä muut erityistarpeet.

Tukikohdan ammattitaitoiset apuvälineteknikot suorittavat apuvälinetarpeen arvioinnin. Tarpeisiin sopivaa ratkaisua etsitään yhdessä hoitavan fysioterapeutin ja perheen kanssa. Päämääränä on löytää käyttökelpoinen ratkaisu, joka toimii arjessa ja helpottaa keskeisesti lapsen liikkumista.

Peroneustuet

Pohjehermon vammasta aiheutuvaan nilkkakipuun on mahdollista käyttää peroneustukea. Pohjehermon vamma voi olla synnynnäinen, tai se on voinut tulla leikkauksen tai onnettomuuden seurauksena. Niin sanotussa riippunilkassa, nilkan koukistus toimii vain osittain tai ei ollenkaan – nimensä mukaisesti nilkka vain riippuu löysänä. Tyypillisesti kyseessä on kävelyä hankaloittava vamma, joka usein aiheuttaa myös virheellisen kävelymallin. Tästä johtuen myös kompastumisen riski liikkuessa on tavallista suurempi.

Peroneustuki mahdollistaa monesti kävelyn normalisoinnin. Sopiva tuki voidaan valita käyttäjän aktiivisuustason, sekä muiden erityistarpeiden pohjalta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ortooseista

Alaraajan ortoosit